ĐIỀU KIỆN TRA CỨU
Trạng thái biên lai cần tìm kiếm (*)
Đường dẫn đến file excel cần tra cứu (*)
Mã số thuế/ Mã đơn vị sử dụng (*)
Mẫu số (*)
Ký hiệu biên lai (*)
Số biên lai (*)
Mã xác thực
Nhập mã xác thực (*)
  Tìm kiếm
Kết xuất excel
Chỉ hỗ trợ tra cứu thông báo phát hành biên lai theo Thông tư 303/2016/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2016 thỏa mãn:
Có ngày thông báo phát hành từ 01/01/2017. Hoặc có ngày bắt đầu sử dụng từ 01/01/2017
Hoặc thông báo phát hành trước 01/01/2017 và còn tồn biên lai để sử dụng tiếp cho năm 2017