ĐIỀU KIỆN TRA CỨU

  Cơ quan thuế Tỉnh/TP (*)
  Ngày phát hành từ (*) đến (*)
  Mã xác thực
  Nhập mã xác thực (*)
    Tìm kiếm
  KẾT QUẢ TRA CỨU
  Mã / Tên đơn vị phát hành
  Địa chỉ trụ sở chính
  Chỉ hỗ trợ tra cứu thông báo phát hành biên lai theo Thông tư 303/2016/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2016 thỏa mãn:
  Có ngày thông báo phát hành từ 01/01/2017. Hoặc có ngày bắt đầu sử dụng từ 01/01/2017
  Hoặc thông báo phát hành trước 01/01/2017 và còn tồn biên lai để sử dụng tiếp cho năm 2017